Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Pasaport Hizmet Damgali Pasaport

Giriş

Hizmet Damgali Pasaport

 (Gri Pasaport)


5682 sayılı Pasaport Kanunun 14 maddesinin (B) bendinde belirtilen hüküm üzere hizmet damgalı pasaportlar; 
Bu kanun gereğince kendisine diplomatik (kırmızı) veya hususi damgalı (yeşil) pasaport verilemesi mümkün olmayan kimselerden;

1- Pasaport almak isteyen şahısların bizzat müracaata gelmeleri gerekmektedir
2- Hükümetçe. Hususi İdarelerce veya Belediyelerce resmi vazife ile dış memleketlere gönderildiklerinde veya dış memleketlerde vazifeye alınanlara,
3- Türkiye Cumhuriyetinin üyesi bulunduğu milletlerarası kuruluşlarda memur statüsünde çalışanlara,
4- Türk Hava Kurumu ve Türkiye Kızılay Cemiyetince görevlendirilenlere,
5- Hizmet Damgalı Pasaportu hak sahibinin yanında: eşine, reşit olmayan çocuklarına, reşit olup ebeveyni ile birlikte ikamet eden, evli bulunmayan, iş sahibi olmayan öğrenimine devam eden çocuklarına (Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim Fakültesi dâhil öğrenim gördükleri okuldan öğrenci olduğunu belgelemek şartı ile) 25 yaşını dolduruncaya kadar Hizmet Damgalı Pasaport düzenlenmektedir.
6- 18 yaşını doldurmuş olsa dahi hak sahibi ebeveyni ile birlikte ikamet eden, evli bulunmayan, iş sahibi olmayan aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği (tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alacakları) sağlık kurulu raporu ile belgelenen hak sahibinin çocuklarına yaş sınırı olmaksızın Hizmet Damgalı Pasaport düzenlenmektedir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER :

1- Pasaport talep edenin mensubu bulunduğu kurumdan onaylanmış hizmet pasaportu talep formu (Bu form her kurumda vardır. Hizmet pasaportu formunu imzalamaya yetkili kişi, yurt dışı görev onayına istinaden hizmet damgalı pasaport istek formunu mühürler ve imzalar) 
2- 2 Adet biyometrik fotoğraf ,ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) standartlarına göre tanzim edilmeye başlayan e-pasaportlar(çipli) için İçişleri Bakanlığı-Emniyet Genel Müdürlüğünün genelgesiyle fotoğraf ebatları 5x6 olarak belirlenmiştir. Pasaport müracaatınız sırasında vatandaşımızın ve görevli memurların zaman kaybetmemesi ve sorun yaşamamaları için fotoğraf ebatları önemlidir. Fotoğraf boyunun 6 cm'den daha küçük olması durumunda tarayıcıdan geçmemektedir. Biyometrik fotoğraf cepheden çekilmiş, güneş gözlüksüz, düz zemin üzerine basılan, arka fonu beyaz renkte olan normal bir vesikalık fotoğraftır. Biyometrik fotoğraflarda fotoğraf çerçeve içine alınmamalıdır
3- Defter Bedeli: Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen cüzdan bedelinin yatırıldığına dair dekontun tahsil edilmiştir kaşesi basılı yetkililer tarafından imzalanan mükellef yazılı birinci nüshası alınacaktır.
4- Hak sahibi ve pasaport alacak her kişinin TC kimlik numaralı Nüfus cüzdanı ve fotokopisi,(15 yaşından büyük vatandaşlarımızın nüfus cüzdanının fotoğraflı olması yasal zorunluluktur.) getirilmelidir.
5- Reşit olmayan (18 yaşından küçük) çocuklar ve mahcurlular (Kendini temsil etme yetisine sahip olmayan) için her pasaport işleminde noterden veya Pasaport Şubesinde tanzim edilecek muvafakatname alınacaktır. Anne - babaları tarafından çocuklarıyla beraber yapacakları pasaport müracaatlarında, çocuk pasaport alacaksa anne- baba ikisi de, noterden tasdikli veya Pasaport Şubesinde tanzim edilecek muvafakatname ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Anne yada baba yurt dışında bulunuyor ise konsolosluklar aracılığıyla gönderilecek muvafakatname ve vekaletname ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Mahcurlar (kısıtlı , zihinsel engelliler )için pasaport müracaatı yapılacaksa mahkeme kararı ile atanmış olan vasi kararı ile noterden veya bizzat şubemize gelerek verecekleri muvafakatname gerekmektedir. Vasi kararları 2 yıl geçerli olup 2 yılda bir yenilenmesi gerekmektedir.(Medeni Kanun 456.md)
6- Mahkeme yolu ile isim, soy isim, yaş vb. değişiklikler yapılmış ise veya Nüfus nakli yapılmış ise kesinleşmiş Mahkeme Kararının aslının getirilmesi gerekir.
7- Eşinin hakkından dolayı veya anne / babanın hakkından dolayı hizmet damgalı pasaport almak için müracaatta bulunan şahıslar için, şayet hak sahibi yurt dışında bulunuyor ise; Pasaport talep formunda bulunan "Hak Sahibinin İmzası" bölümünün, eşi tarafından veya üçüncü şahıslar tarafından imzalanabilmesi için hak sahibinin resmi (Yabancı ülke noterlerinden alınacak vekâletin aslı ve tercümesi) makamdan tasdikli vekâletnamesinin talep formuna eklenmesi gerekmektedir.
HİZMET PASAPORT ALACAK REŞİT ÇOCUK VARSA

Reşit çocukların hizmet pasaportu alabilmeleri için
a) İş sahibi olmamak (Çalışmamak)
b) Bekar olmak
c) 25 Yaşını doldurmamış olmak
d) Öğrenci olmak

Şartlarını taşıması gerekir. Eğer hizmet pasaport alacak çocuğunuz bu şartları taşıyor ise müracaata gelirken çocuğunuzun Öğrenci olduğuna dair son 6 ay içerisinde alınan öğrenci belgesi getirilmesi gerekmektedir. 
Hizmet pasaport alacak bedensel veya zihinsel engelinden dolayı sürekli bakıma muhtaç olan çocuğunuz varsa;
• İş sahibi olmamak (Çalışmamak) 
• Bekar olmak 
• Hak sahibi ebeveyni ile birlikte yaşamak şartlarını taşımak kaydı ile hizmet pasaport alabilirler.
Bu şartları taşıyıp hizmet pasaport alacağınız çocuğunuz varsa müracaata gelirken yetkili sağlık kuruluşlarından çocuğunuzun bedensel, zihinsel veya ruhsal engelinden biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç olduğuna dair (Raporda bu ibare mutlaka belirtilmelidir) sağlık kuruluşu raporu getirilmelidir.
ÖNEMLİ NOT: Hizmet Damgalı Pasaport talep eden vatandaşlarımızın pasaport alacak olan eşleri ve çocuklarının da ( 7 yaşından gün almış olanlar ) parmak izleri alınacaktır. Bu nedenle pasaport alacak hak sahibi, eş ve çocuklarının şubemize gelmesi gerekmektedir. Ancak hak sahibinin müracaata gelememesi durumunda eşinin ve çocuklarının pasaport almalarına ve pasaport işlemlerini yürütmelerine rıza gösterdiğine ilişkin hak sahibi tarafından verilen muvafakatname, vekaletname yada taahhütname ibraz edilmesi durumunda, hizmet damgalı pasaport düzenlenerek kendilerine veya kanuni mümessillerine teslim edilecektir.
HİZMET DAMGALI PASAPORTLARIN TANZİM SÜRELERİ VE TESLİM TARİHLERİ 
1. 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14 üncü maddesinin (B) bendine göre "Hizmet Damgalı Pasaportlar 6 aydan az olmamak ve beş seneyi geçmemek üzere pasaport sahibinin görevinin müddetine göre tespit edilecek süre için geçerli olmak üzere tanzim edilir.
2. Vize istemeyen ülkelere seyahat edeceklerin hizmet damgalı pasaport müracaatları en erken 15 gün vize isteyen ülkeler için en erken 25 gün öncesinden alınacaktır, bu süreden daha önce gelenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. 
3. Pasaport tahkikatları neticesinde mani herhangi bir hali bulunmayanların pasaportları 3-7 iş günü içinde PTT kanalıyla istenilen adrese, şahsın müracaatı sırasında belirtmiş olduğu kişiye teslim edilir.

 • İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
 • BİMER
 • KURUMSAL E-POSTA
 • POLİS AKADEMİSİ
 • E-DEVLET HİZMETLERİ
 • POLİS EŞLERİ DERNEĞİ ERZİNCAN ŞUBESİ
 • POLİS RADYOSU
 • EGM ÇOCUK SAYFASI
 • POLİS BAKIM ve YARDIM SANDIĞI
 • ULUSAL ULAŞTIRMA PLATFORMU
 • TURN BACK CRIME
 • GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ