Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Pasaport Hususi (Yeşil) Pasaport
 
Hususi (Yeşil) Pasaport
 

 

 
 
 

HUSUSİ DAMGALI PASAPORT MÜRACAATINDA İSTENİLEN BELGELER


1-  Pasaport almak isteyen şahısların bizzat müracaata gelmeleri gerekmektedir.
2-  Hak sahibi ve pasaport alacak her şahıs TC kimlik numaralı Nüfus cüzdanı ve fotokopisi (15 yaşından büyük vatandaşlarımızın nüfus cüzdanlarının fotoğraflı olması yasal zorunluluktur.) getirecektir
3- 2 Adet biyometrik fotoğraf, ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) standartlarına göre tanzim edilmeye başlayan e-pasaportlar (çipli) için İçişleri Bakanlığı-Emniyet Genel Müdürlüğünün genelgesiyle fotoğraf ebatları 5x6 ( minimum 5x5 cm ) olarak belirlenmiştir. Pasaport müracaatınız sırasında vatandaşımızın ve görevli memurların zaman kaybetmemesi ve sorun yaşamamaları için fotoğraf ebatları önemlidir. Biyometrik fotoğraf ön cepheden çekilmiş, güneş gözlüksüz, düz zemin üzerine basılan, arka fonu beyaz renkte olan normal bir vesikalık fotoğraftır. Biyometrik fotoğraflarda fotoğraf çerçeve içine alınmamalıdır.
4- Defter Bedeli: Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen cüzdan bedelinin yatırıldığına dair dekontun tahsil edilmiştir kaşesi basılı yetkililer tarafından imzalanan mükellef yazılı birinci nüshası alınacaktır.
5- Daha önce herhangi bir pasaport alınmışsa getirilmesi.
6- Halen görevde bulunanlar kadro derecesini gösterir kurumca tanzim edilmiş ve onaylanmış; Hususi Damgalı Pasaport talep formu getireceklerdir. Pasaport talep formlarına memurların bizzat iktisap ettiği kadro dereceri (örneğin: 657 sayılı DMK ya tabi 1. veya 2. veya 3.kadro derecededir şeklinde) yazılmalı, maaş kesenekleri/ emeklilik kesenekleri (örn. "1.derecenin 2.kademesi" veya "2/3 " veya " 2.derece 2. Kademedir" gibi) yazılmamalıdır.
7- Halen çalışanların eşi ve ergin olan çocuğu (18 yaşını ikmal etmiş) hak sahibinin çalıştığı kurumca düzenlenmiş ve hak sahibince imzalanmış talep formu ile il Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlüğüne müracaat edebileceklerdir. Müracaat sırasında hak sahibinin gelmesi istenilmeyecektir.
8- Reşit olmayan (18 yaşından küçük) çocuklar ve mahcurlular (Kendini temsil etme yetisine sahip olmayan) için her pasaport işleminde noterden veya Pasaport Şubesinde tanzim edilecek muvafakatname alınacaktır. Anne - babaları tarafından çocuklarıyla beraber yapacakları pasaport müracaatlarında, çocuk pasaport alacaksa anne- baba ikisi de, noterden tasdikli veya Pasaport Şubesinde tanzim edilecek muvafakatname ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Anne yada baba yurt dışında bulunuyor ise konsolosluklar aracılığıyla gönderilecek muvafakatname ve vekaletname ile müracaat etmeleri gerekmektedir.
9- Mahkeme yolu ile isim, soy isim, yaş vb. değişiklikler yapılmış ise veya Nüfus nakli yapılmış ise kesinleşmiş Mahkeme Kararının aslının getirilmesi gerekir.
10- Pasaport tahkikatları neticesinde mani herhangi bir hali bulunmayanların pasaportları 3-7 iş günü içinde PTT kanalıyla istenilen adrese, şahsın müracaatı sırasında belirtmiş olduğu kişiye teslim edilir.

 
 
 

HUSUSİ PASAPORT ALACAK REŞİT ÇOCUK VARSA

 
 
 


Reşit çocukların hususi pasaport alabilmeleri için
a) İş sahibi olmamak (Çalışmamak)
b) Bekar olmak
c) 25 Yaşını doldurmamış olmak
d) Öğrenci olmak
Şartlarını taşıması gerekir. Eğer hususi pasaport alacak çocuğunuz bu şartları taşıyor ise müracaata gelirken çocuğunuzun Öğrenci olduğuna dair son 6 ay içerisinde alınan öğrenci belgesi getirilmesi gerekmektedir

 
 
 

HUSUSİ PASAPORT ALACAK BEDENSEL VEYA ZİHİNSEL ENGELİNDEN DOLAYI SÜREKLİ BAKIMA MUHTAÇ OLAN ÇOCUĞUNUZ VARSA;

 
 
 

• İş sahibi olmamak (Çalışmamak) 
• Bekar olmak 
• Hak sahibi ebeveyni ile birlikte yaşamak şartlarını taşımak kaydı ile hususi pasaport alabilirler.

 
 
 

Bu şartları taşıyıp hususi pasaport alacağınız çocuğunuz varsa müracaata gelirken yetkili sağlık kuruluşlarından çocuğunuzun bedensel, zihinsel veya ruhsal engelinden biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç olduğuna dair (Raporda bu ibare mutlaka belirtilmelidir) sağlık kuruluşu raporu getirilmelidir. Mahcurlar (kısıtlı , zihinsel engelliler )için pasaport müracaatı yapılacaksa mahkeme kararı ile atanmış olan vasi kararı ile noterden veya bizzat şubemize gelerek verecekleri muvafakatname gerekmektedir. Vasi kararları 2 yıl geçerli olup 2 yılda bir yenilenmesi gerekmektedir.(Medeni Kanun 456.md)

 
 
 

ÖNEMLİ NOT: Hususi Damgalı Pasaport talep eden vatandaşlarımızın pasaport alacak olan eşleri ve çocuklarının da ( 7 yaşından gün almış olanlar ) parmak izleri alınacaktır. Bu nedenle pasaport alacak hak sahibi, eş ve çocuklarının şubemize gelmesi gerekmektedir. Ancak hak sahibinin müracaata gelememesi durumunda eşinin ve çocuklarının pasaport almalarına ve pasaport işlemlerini yürütmelerine rıza gösterdiğine ilişkin hak sahibi tarafından verilen muvafakatname, vekaletname yada taahhütname ibraz edilmesi durumunda, hususi pasaport düzenlenerek kendilerine veya kanuni mümessillerine teslim edilecektir.

 
 
 

HUSUSİ PASAPORT KİMLERE VERİLİR

 
 
 

1- TBMM eski üyeleri 
2- Eski bakanlar 
3- 1. 2. 3. derece kadroda bulunan devlet memurları ve kamu görevlileri ile emeklilik veya çekilme sebepleriyle görevlerinden ayrılmış bulunanlara,
4- 1. 2. 3. derecede kadrolara karşılık gösterilmek üzere sözleşmeli olarak çalıştırılan devlet memurları ve diğer kamu görevlileri ile emeklilik veya çekilme sebepleriyle görevlerinden ayrılmış bulunanlara,
5- Sözleşmeli olarak çalışanlardan kadro karşılıkları olmayan ancak T.C. emekli sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri 1. 2. 3. kadro derecelerden kesilmekte olan devlet memurları ve diğer kamu görevlileri ile emeklilik veya çekilme sebepleriyle görevlerinden ayrılmış bulunanlara,
6- Görevleri süresince, Büyükşehir, İl ve İlçe Belediye Başkanları ve ilk kademe Belediye Başkanları, eşleri, bu tür pasaportu almaya hakkı bulunduğu sırada vefat eden ve başkasıyla evlenmemiş eşlere
7- 18 yaşını ikmal etmemiş çocuklara ( müracaat tarihi itibariyle ay, gün ve yıl dikkate alınarak 6 aydan az olmamak kaydıyla)

 
 
 


KİŞİ EMEKLİ YA DA MÜSTAFİ İSE

 
 
 

-Emekli olan veya çekilme sebebi ile kurumları ile ilişiği kesilen hak sahipleri pasaport müracaat formları Pasaport Şube Müdürlüğünden temin edebilirler. 
- Emekli veya çekilme (istifa) sureti ile görevlerinden ayrılmış olanların kurumlarından alacakları emekli olduğu veya ayrıldığı tarihteki unvan ve kadro derecesini gösterir belge mutlaka mühürlü olarak getirilecektir.
- 01.08.1997 tarihine kadar Bakanlığımız tarafından, bu tarihten sonra İl Emniyet Müdürlükleri tarafından 'Emekli'' sıfatıyla kendisine eşine veya çocuklarına düzenlenmiş Hususi Damgalı Pasaportlarının değiştirilmesi talebinde bulunan vatandaşlarımızın emekli cüzdanlarının aslı ve fotokopisi getirilecektir.

 
 
 


MERHUM EŞLER

 
 
 

-Hak sahibinin vefatı durumunda eşinin vukuatlı nüfus kayıt örneği getirmesi ve nüfus cüzdanının medeni durumu kısmının 'Dul' ibaresi ile yenilenmesi gerekmektedir. 
-18 yaşından küçük kız ve erkek çocuklar hak sahibinin vefatı durumunda, vefat eden hak sahibinden emekli maaşı alsa dahi, diğer ebeveynin Hususi Pasaport almaya hakkı varsa 18 yaşına kadar bu haktan yararlanabilecektir. 
-18 yaşından büyük kız ve erkek çocukları her ne sebeple olursa olsun Sosyal Güvenlik Kurumlarının birinden emekli aylığı alması yada hak sahibi ebeveynin vefatı nedeniyle kendisine emekli aylığı bağlanması durumunda Hususi Damgalı Pasaport alma hakkını kaybetmektedir.

 
 
 


HUSUSİ PASAPORT MÜRACAAT FORMU DÜZENLENİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 
 
 


1.Bu form düzenlendiği tarihten itibaren onbeş (15) gün geçerlidir
2. Bu form üzerindeki bilgilerin eksik veya hatalı olması durumunda formu düzenleyen kurum sorumludur.
3. Formun ön ve arka yüzü tek sayfada olmalıdır. 
4.Merkez teşkilatları imza sirkülerini her yılın ocak ayının son gününe kadar 81 İl Emniyet Müdürlüğüne göndermeleri gerekmektedir.
5. Taşra Teşkilatında görev yapan personel için, hususi damgalı pasaport talep formunu imzalamaya yetkili kılınan kişilerin imza sirkülerini her yılın ocak ayının son gününe kadar bulundukları İl Emniyet Müdürlüğüne göndermeleri gerekmektedir.
6. Talep formu imzalamaya yetkili kılınan kişilerce imzalanmalı ve mühürlü olmalıdır.
7. Talep formunu imzalamaya yetkili kılınan kişinin değişmesi halinde derhal kurumun bulunduğu İl Emniyet Müdürlüğüne gönderilecektir.
8. Müracaat edecek kişi hangi İl Emniyet Müdürlüğünden müracaat edecekse müracaat edilecek, İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben yazılmalıdır.
9. Hususi damgalı pasaport almış çalışan personelin kadro derecesinin değişmesi, başka bir kuruma geçmesi ve eşlerinden boşanmaları durumunda kurum tarafından derhal pasaport aldıkları il Emniyet Müdürlüğüne bildirilecektir.
10. Bu form hükümlü ve tutuklular için doldurulmaz.(Eş ve Çocuklar Dahil) 
11. Hususi damgalı pasaport almış personelden hükümlü veya tutuklanmış olan var ise derhal pasaport aldıkları İl Emniyet Müdürlüğüne bildirilecektir.    

 
 
HUSUSİ DAMGALI PASAPORT MÜRACAAT FORMU
İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ...
​​
 
 • İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
 • BİMER
 • KURUMSAL E-POSTA
 • POLİS AKADEMİSİ
 • E-DEVLET HİZMETLERİ
 • POLİS EŞLERİ DERNEĞİ ERZİNCAN ŞUBESİ
 • POLİS RADYOSU
 • EGM ÇOCUK SAYFASI
 • POLİS BAKIM ve YARDIM SANDIĞI
 • ULUSAL ULAŞTIRMA PLATFORMU
 • TURN BACK CRIME
 • GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ