Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Umuma Mahsus Pasaport

Giriş
 

 

 
UMUMA MAHSUS PASAPORT İÇİN MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER
 
1-Pasaport almak isteyen şahısların bizzat müracaata gelmeleri gerekmektedir.

2-TC kimlik numaralı nüfus cüzdanı ve fotokopisi, 18 yaşından küçüklerin pasaport müracaatında anne-baba veya kanuni mümessillerinin de muvafakat işlemleri için nüfus cüzdanlarıyla       müracaatı gerekmektedir. (15 yaşından büyük vatandaşlarımızın nüfus cüzdanlarının fotoğraflı olması yasal zorunluluktur)

3-2 Adet biyometrik fotoğraf, ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) standartlarına göre tanzim edilmeye başlayan e-pasaportlar (çipli) için İçişleri Bakanlığı-Emniyet Genel                      Müdürlüğünün genelgesiyle fotoğraf ebatları 5x6 cm (minimum 5x5 cm ) olarak belirlenmiştir. Pasaport müracaatı sırasında vatandaşımızın ve görevli memurların zaman kaybetmemesi    ve sorun yaşamamaları için fotoğraf ebatları önemlidir. Biyometrik fotoğraf ön cepheden çekilmiş, güneş gözlüksüz, düz zemin üzerine basılan,arka fonu beyaz renkte olan normal bir      vesikalık fotoğraftır.Biyometrik fotoğraflarda fotoğraf çerçeve içine alınmamalıdır.

4- Yeni düzenlemelerle birlikte Umuma Mahsus Pasaportlar 10 yıla kadar tanzim edilebilecek, reşit olmayan çocuklar (18 yaşını ikmal etmemiş) için bu süre 5 yıldır.

5- Umuma mahsus pasaport, en az 6 aylık olmak üzere 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl ve 10 yıllık sürelerle verilmektedir. Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen Cüzdan bedeli makbuzu ve istenilen      süreye göre yatırılmış harç bedeli makbuzunun tahsil edilmiştir kaşesi basılı yetkililer tarafından imzalanan mükellef yazılı birinci nüshası müracaat esnasında getirilmelidir.

6- Reşit olmayan çocukların pasaport işlemlerinde anne ve babaları veya kanun mümessillerinin muvafakatı gerektiğinden bunu noterden yaptırabilecekleri gibi Pasaport işlemi sırasında    anne ve babaları veya kanuni mümessillerinin, nüfus cüzdanlarının aslı ile bizzat Şubemize gelerek müracaat etmeleri halinde pasaport müracaat memuru huzurunda muvafakat              verebilirler. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan anne veya baba muvafakatı noter kanalıyla vereceklerdir.

7- Yurt dışında yaşayan anne veya baba yurt dışındaki elçilikler ve konsolosluklar ile noterden evrakının aslını göndermek suretiyle yeminli tercüman vasıtasıyla tercümesi yapıldıktan          sonra müracaat edebilecekleri gibi konsolosluklar aracılığıyla Erzincan Emniyet Müdürlüğünün 0 446 2230933 nolu faxa gönderilmesi halinde kabul edilecektir.Konsolosluk harici çekilen   faxlar kabul edilemeyecektir. Ayrıca anne veya baba 18 yaşından küçük çocukların müracaatını muvafakatname vererek üçüncü şahıslara yaptıracak ise aynı zamanda vekalette vermek   zorundadırlar.

8- Mahcurlar (kısıtlı , zihinsel engelliler )için pasaport müracaatı yapılacaksa mahkeme kararı ile atanmış olan vasi kararı ile noterden veya bizzat şubemize gelerek verecekleri                   muvafakatname gerekmektedir. Vasi kararları 2 yıl geçerli olup 2 yılda bir yenilenmesi gerekmektedir.(Medeni Kanun 456.md)

9. Ülkemizdeki üniversitelerin öğretim elemanları ile öğrencilerinin bilimsel, sosyal, kültürel ve spor etkinliklerine katılmak üzere veya eğitim amacıyla yurt dışına çıkışlarında ilgili                üniversitelerin proje çalışmaları kapsamında alacakları harçsız pasaport talep yazısını ve Öğrenci Belgesini Erzincan Defterdarlığına onaylattıktan sonra Pasaport Şube Müdürlüğüne         müracaat etmeleri gerekmektedir.

10- Ülkemiz üniversitelerinde görev yapan öğretim elamanları ile öğrencilerin bilimsel, sosyal, kültürel ve spor etkinliklerine katılmak üzere veya eğitim amacıyla yurtdışına çıkışlarında           kendilerine pasaport kanununun 15. Maddesinde belirtilen süreler sınırlı kalmak suretiyle yurtdışına gidip gelecekleri süreler kadar harçsız pasaport tanzim edilir. (6 aydan az süreli         belge getirenlere 6 aylık, 6 aydan fazla süreli belge getirenlere 1 yıllık, 1 yıldan fazla süreli belge getirenlere 2 yıl süreli harçtan muaf pasaport tanzim edilir.) 

11- Mahkeme yolu ile isim, soy isim, yaş vb. değişiklikler yapılmış ise veya Nüfus nakli yapılmış ise kesinleşmiş Mahkeme Kararının aslını getirilmesi gerekir.

12- Pasaport tahkikatları neticesinde mani herhangi bir hali bulunmayanların pasaportlar 3-7 iş günü içinde PTTkanalıyla istenilen adrese,şahsın müracaatı sırasında belirtmiş olduğu           kişiye teslim edilir.

13- ÖNEMLİ NOT: Hususi Damgalı Pasaport talep eden vatandaşlarımızın pasaport alacak olan eşleri ve çocuklarının da ( 7 yaşından gün almış olanlar ) parmak izleri alınacaktır. Bu          nedenle pasaport alacak hak sahibi, eş ve çocuklarının şubemize gelmesi gerekmektedir. Ancak hak sahibinin müracaata gelememesi durumunda eşinin ve çocuklarının pasaport            almalarına ve pasaport işlemlerini yürütmelerine rıza gösterdiğine ilişkin hak sahibi tarafından verilen muvafakatname, vekaletname yada taahhütname ibraz edilmesi durumunda,          hususi pasaport düzenlenerek kendilerine veya kanuni mümessillerine teslim edilecektir.
 
Pasaport Harçları
  1)
6 ay süreli
137,40 TL
  2)
1 Yıl süreli
200,80 TL
  3)
2 Yıl süreli
327,80 TL
  4)
3 Yıl süreli
465,50 TL
  5)
10 Yıla Kadar Harç
656,00 TL
  6)
Pasaport Cüzdan Bedeli         108
,00 TL

İletişim Bilgileri      :

Tel: 0446 224 03 84 - Fax: 0446 223 09 33
​​​
 • İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
 • BİMER
 • KURUMSAL E-POSTA
 • POLİS AKADEMİSİ
 • E-DEVLET HİZMETLERİ
 • POLİS EŞLERİ DERNEĞİ ERZİNCAN ŞUBESİ
 • POLİS RADYOSU
 • EGM ÇOCUK SAYFASI
 • POLİS BAKIM ve YARDIM SANDIĞI
 • ULUSAL ULAŞTIRMA PLATFORMU
 • TURN BACK CRIME
 • GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ