Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Eğitim

Giriş

 Eğitim

Genel

 

          Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullardan; anaokulu ve ana sınıflarında 128 ilköğretim okullarında 1.443, ortaöğretim okullarında 745 olmak üzere, 2.626 öğretmen görev yapmaktadır. Anaokulu ve sınıflarında 2.964, ilköğretim okullarında 25.408, orta öğretim okullarında 15.543 olmak üzere 43.034 öğrenci eğitim ve öğretim görmektedir.
          İI de okuma-yazma oranı yüzde 98'dır. Öğrenci mevcudunun yeterli olduğu tüm yerleşim birimlerinde eğitim kurumları faaliyette olup, son yıllarda Yatılı İlköğretim Bölge Okullarına ve taşımalı eğitime ağırlık verilmek suretiyle öğrenci azlığının getirdiği olumsuzluklar giderilip, kaliteli bir eğitimin sağlanmasına çalışılmaktadır.
          İl merkezinde Erzincan Üniversitesine bağlı; 7 fakülte, 11 Meslek Yüksek Okulu, bunlardan: Merkez 4, Refahiye, Tercan, Kemaliye, Kemah, Üzümlü, Çayırlı ve İliç ilçelerinde birer Meslek Yüksek okulu, 3 yüksek okul ve 3 Enstitü ve 14 Araştırma ve Uygulama Merkezi bulunmaktadır. Ayrıca Polis Akademisine bağlı 1 Polis Meslek Yüksek Okulu faaliyettedir.
          İlde özürlülerin eğitimine yönelik, Zeynep Mustafa Han Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi ile Sümer İş Okulu hizmet vermektedir.
 
          Okul Öncesi Eğitim
          İI merkezinde 8 adet, Tercan ilçesinde 1 adet,  Refahiye ilçesinde 1 adet, Üzümlü ilçesinde 1 adet olmak üzere 11 adet bağımsız anaokulu, 1 uygulama anaokulu mevcuttur. İI merkezindeki okullar bünyesinde 71, Çayırlı da 8, İliç’te 6, Kemah ‘ta 1, Kemaliye’de 2, Tercan’da 14, Otlukbeli’nde 1, Refahiye’de 2, Üzümlü de 8,  olmak üzere 107 adet ana sınıfı bulunmaktadır.
          Okulöncesi öğrenci sayısı 2.964, öğretmen sayısı 128 bağımsız anaokulları derslik sayıları 50 ilköğretim okulları bünyesindeki anasınıfları derslik sayısı ise 120’dir toplam anasınıfı derslik sayısı 170’dir.
          Derslik başına düşen öğrenci sayısı 19’dur. Okul öncesi eğitimde okullaşma oranı yüzde 36, 4-5 yaşa yüzde 50,  5 yaş grubunda ise yüzde 80’dir.
 
          İlköğretim
          İI genelinde İl merkezinde 2 okul dışında tüm okullar normal eğitime geçmiş bulunmaktadır. Normal eğitime geçme oranı yüzde 99’dir. Merkezdeki ilköğretim okulu sayısı 74, ilçe ve köylerindeki ilköğretim okulu sayısı 57 olmak üzere toplam okul sayısı 131 adettir.
          İI genelinde ilköğretim öğrenci sayısı 25.408, öğretmen sayısı 1.483, derslik sayısı 1.348’dir. Bu dersliklerden 120’si ilköğretim okulları bünyesindeki anasınıflarında kullanılmakta, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ise 17'6dir.
          İl genelin de Okullaşma oranı yüzde 99,71’dir.
          İl genelinde 2011–2012 öğretim yılında taşımalı öğrenci sayısı 3.043 kişi, okul sayısı da 273’adettir.
 
          Ortaöğretim
          İI merkezinde genel lise sayısı 10, özel genel lise sayısı 1, merkez köylerde genel lise sayısı 2, Öğretmen Lisesi sayısı 1 ilçelerdeki genel lise sayısı 11, Öğretmen Lisesi sayısı 1 olmak üzere toplam 24 genel lise 2 Öğretmen Lisesi bulunmaktadır.
          İI merkezinde meslek lisesi sayısı 9, ilçe merkezlerindeki meslek lisesi sayısı 5 olmak üzere toplam meslek lisesi sayısı 14 adettir.
          Orta öğretimde toplam öğrenci sayısı 14.543, öğretmen sayısı 745, toplam derslik sayısı 634 ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 19’5'dir. Orta öğretimde okullaşma oranı yüzde 82,68’dir.
 
          İlk ve Orta Öğrenim Yurt ve Pansiyonları
          İI genelinde İlköğretim Okullarda 4, Resmi ortaöğretim kurumlarında 10, özel ortaöğretim kurumunda 1 olmak üzere, toplam 15 adet pansiyon bulunmaktadır. Bu okullarımızın toplam pansiyon kapasitesi 3.966 kişidir. İl Milli Eğitime Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren 10 adet özel ortaöğretim yurdunun kapasitesi 794 kişidir.
 
          Yüksek Öğrenim Yurtları
          Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı 7 adet öğrenci yurdu bulunmakta olup, 1.850 kız ve 1.020 erkek olmak üzere toplam kapasitesi ise 2.870 kişidir.
          Üniversitenin Yalnızbağ yerleşkesinde 500 öğrenci kapasiteli yurt inşaatı devam etmektedir.
 
          Halk Eğitim Çalışmaları
          2009–2010 eğitim öğretim yılında açılan 263 meslek kursunda 4.548 kursiyer, 226 sosyal ve kültürel kursta 3.189 kursiyer, 51 okuma-yazma kurusuna 379 kursiyer olmak üzere, toplam 540 kursta 8.116 kursiyer sertifika almaya hak kazanmıştır.
          2010-2011 eğitim öğretim yılında açılan 129 meslek kursunda 2.163 kursiyer, 194 sosyal ve kültürel kursta 3.293 kursiyer, 22 okuma-yazma kurusuna 140 kursiyer olmak üzere, toplam 5.596 kursiyer kayıt yaptırmıştır. Bu  kurslardan 630 kişi sertifika almaya hak kazanmış olup, 3.692 kişi ise kurslara devam etmektedir.
 
          Yüksek Öğrenim (Erzincan Üniversitesi)
          Erzincan Üniversitesine bağlı 7 adet fakülte (Tıp Fakültesi Erzurum da) 3 yüksek okul ve 11 Meslek Yüksek Okulu,  Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri faaliyete geçmiş bulunmaktadır.
          Ayrıca Polis Akademisine bağlı Polis Meslek Yüksek Okulu il merkezinde faaliyet göstermektedir.
 
          Erzincan Hukuk Fakültesi
          Atatürk Üniversitesi’ne bağlı olarak 1987 yılında kurulmuştur. Deprem nedeniyle öğrencileri Ankara'ya nakledilen okulun hizmet binası ve diğer sosyal tesisler tamamlanarak 1993-1994 öğretim yılında eğitim ve öğretime başlamıştır. Okulda teorik eğitimin yanı sıra uygulama imkanı veren 1 duruşma salonu, 2 bilgisayar laboratuarı, 6 derslik, 1 kütüphane ve 1 internet cafe bulunmaktadır.
          Halen kamu hukuku, özel hukuk ve maliye bölümlerinden oluşan fakültede 2011-2012 eğitim ve öğretim yılında 297 kız 394 erkek olmak üzere 641 öğrenci eğitim görmektedir.
 
          Eğitim Fakültesi
          Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Fransızca Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Müzik Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği bölümlerinden oluşmaktadır. Fakültenin 3.750 m2 kapalı alan, 28.174 m2. açık alan, 28 dershane, 330 kişilik Kültür Merkezinde laboratuar tesisleri bulunmaktadır.
          2011-2012 eğitim ve öğretim yılında 2.241 kız 2.178 erkek olmak üzere 4.419 öğrenci eğitim görmektedir.
 
          Fen Edebiyat Fakültesi
          2004–2005 öğretim yılından itibaren öğrenci alınmaya başlanmıştır. Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Biyoloji, Kimya, Fizik bölümleri bulunmaktadır. 2011–2012 eğitim ve öğretim yılında 499 kız 460 erkek olmak üzere 959 öğrenci eğitim görmektedir.
 
          İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
          İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi bölümlerinden oluşmaktadır. Eğitim öğretime 2009–2010 öğretim yılında başlamıştır. 2011–2012 eğitim ve öğretim yılında 471 kız 489 erkek olmak üzere 960 öğrenci eğitim görmektedir.
 
           Tıp Fakültesi
          2008–2009 öğretim yılında açılmış olup, 16 öğrenci alınmıştır. 2009-2010 öğretim yılında 38 öğrenci eğitim görmüştür. 2011-2012 eğitim ve öğretim yılında 45 kız 45 erkek olmak üzere 90 öğrenci eğitim görmektedir.
 
          Mühendislik Fakültesi
          Önümüzdeki Eğitim ve Öğretim yılında öğrenci alınacaktır.
 
          İlahiyat Fakültesi
          2011–2012 eğitim ve öğretim yılında açılmış olup, 193 kız 97 erkek olmak üzere 290 öğrenci eğitim görmektedir.
           
          Meslek Yüksekokulu
          Elektrik, İnşaat Teknolojisi, Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi, Lojistik, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Makine, Elektronik Teknolojisi, Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Endüstriyel Otomasyon, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Harita Kadastro, Otomotiv, Pazarlama, Adalet, Bilgisayar Teknoloji ve Programlama, Tekstil, Mobilya Dekorasyon bölümleri yer almaktadır. 2011–2012 eğitim ve öğretim yılında toplam 515 kız 1.600 erkek olmak üzere 2.122 öğrenci eğitim görmektedir.
 
          Sağlık Yüksekokulu
          Hemşirelik, beslenme ve diyetetik bölümü bulunmaktadır. Sağlık Yüksek Okulunda 193 kız 111 erkek olmak üzere 2011-2012 eğitim ve öğretim yılında 304 öğrenci eğitim görmektedir.
 
          Sivil Havacılık Yüksekokulu
          2011–2012 eğitim ve öğretim yılında açılmış olup, 28 kız 47 erkek olmak üzere 75 öğrenci eğitim görmektedir.
 
          Kemaliye Hacı Ali Akın Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu
          2010–2011 eğitim ve öğretim yılında açılmış olup, öğrencisi bulunmamamktadır. Önümüzdeki eğitim ve öğretim yılında öğrenci alınacaktır.
 
          Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
          Acil Durum ve Afet Yönetimi, Çocuk Gelişimi, Tıbbı Dokümantasyon Sekreterliği bölümleri bulunmaktadır. 2011–2012 eğitim ve öğretim yılında 170 kız 36 erkek olmak üzere 206 öğrenci eğitim görmektedir.
 
          Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu
          Ağırlama Hizmetleri, Turist Rehberliği, Turizm ve Seyahat Hizmetleri bulunmaktadır. 2011–2012 eğitim ve öğretim yılında 97 kız 179 erkek olmak üzere 276 öğrenci eğitim görmektedir.
 
          Refahiye Meslek Yüksekokulu
          Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Elektrik, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Raylı Sistemler Yol Teknolojisi, Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi, Raylı Sistemler işletmeciliği, Posta Hizmetleri,  bölümünden oluşmaktadır. 2011–2012 eğitim ve öğretim yılında 128 kız 617 erkek olmak üzere 745 öğrenci eğitim görmektedir.
 
          Tercan Meslek Yüksekokulu
          2001–2002 öğretim yılında açılmış olup, Bilgisayar Programcılığı, muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Elektrik, Su Ürünleri, Büro Yönetimi ve Sekreterlik bölümlerinden oluşmaktadır. Okulda 2011–2012 eğitim ve öğretim yılında 118 kız 214 erkek olmak üzere 332 öğrenci eğitim görmektedir.
 
          Kemaliye Hacı Ali Akın Meslek Yüksekokulu
          Arıcılık, Bilgisayar Programcılığı, Halıcılık ve Kilimcilik, Mimari Restorasyon, Su Ürünleri Bölümleri bulunmaktadır. 2011–2012 eğitim ve öğretim yılında 94 kız 104 erkek olmak üzere 198 öğrenci eğitim görmektedir.
 
          Üzümlü Meslek Yüksekokulu
          Bilgisayar Programcılığı, Dış Ticaret, Emlak ve Emlak Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Organik Tarım, Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi, Seracılık bölümleri bulunmaktadır. 2011–2012 öğretim yılında açılmış olup 212 kız 258 erkek olmak üzere 470 öğrenci eğitim görmektedir.
 
          Kemah Meslek Yüksekokulu
          Bankacılık ve Sigortacılık, Bilgisayar Programcılığı, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümleri bulunmaktadır. 2011–2012 eğitim ve öğretim yılında 216 kız 262 erkek olmak üzere 478 öğrenci eğitim görmektedir.
 
          Çayırlı Meslek Yüksekokulu
          2009–2010 Öğretim yılında açılmış olup 2011–2012 eğitim ve öğretim yılında 2 kız 9 erkek olmak üzere 11 öğrenci eğitim görmektedir.
 
          İliç Dursun Yıldırım Meslek Yüksekokulu
          2009–2010 Öğretim yılında açılmış olup öğrencisi bulunmamamktadır. Önümüzdeki eğitim ve öğretim yılında öğrenci alınacaktır.
 
          Fen Bilimleri Enstitüsü
          2011–2012 eğitim ve öğretim yılında 44 kız 76 erkek olmak üzere 120 öğrenci eğitim görmektedir.
 
          Sosyal Bilimler Enstitüsü
          2011–2012 eğitim ve öğretim yılında 128 kız 406 erkek olmak üzere 534 öğrenci eğitim görmektedir.
 
          Sağlık Bilimleri Enstitüsü
          Eğitim öğretime 2008–2009 öğretim yılında başlamıştır. 2011–2012 öğretim yılında öğrenci sayısı ise 6’dır.
Üniversitenin 2011–2012 eğitim ve öğretim yılında öğrenci sayısı 13.468 kişiye ulaşmış bulunmaktadır.
Üniversitede Öğretim 19 profosör, 22 doçent, 170 yardımcı doçent, 118 öğretim görevlisi, 200 araştırma görevlisi, 34 okutman, 12 uzman olmak üzere 575 öğretim elemanı görev yapmaktadır.
 
          Polis Meslek Yüksek Okulu
          Polis Akademisine bağlı önlisans eğitimi veren iki yıllık önlisans eğtimi vermektedir. Okulda; yatakhane ve idari binaların bulunduğu bina, yemak hane ve sosyal tesisler binası, spor salonu, nöbetçi amirliği olmak üzere 5 bina ile halı saha gibi açık hava spor alanları bulunmaktadır.
          2011–2012 eğitim ve öğretim dönemdinde 293 öğrenci öğrenim görmektedir.
          Eğitim ve öğretim döneminde kurum içinden 1 öğretim görevlisi, 2 öğretmen emniyet müdürü, 2 okutman, 21 ekders görevlisi, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 4, Fen Edebiyat fakültesinden 1 öğretim elemanı olmak üzere toplam 28 öğretim elemanı dersler yürütülmştür.
 
          YURT-KUR tarafından işletilmekte olan, yüksek okul öğrencileri için 1.020 erkek, 1.850 kız olmak üzere toplam 2.870 öğrenci kapasiteli yurt bulunmaktadır.
          Yurt yerleşkesi içinde 5 adet 5’er katlı öğrenci bloku, 2 adet 4’er katlı blok, 3 katlı idari binası, merkezi kaloriferhane (ısı merkezi), 2 katlı merkezi yemekhane ve kafeterya, kuaför, berber, terzi, kunduracı, internet, çamaşırhane bir kapalı spor salonu bulunmaktadır.   
          Üniversite Yanlızbağ yerleşkesinde 500 öğrenci kapasişteli yurt yapımı devam etmektedir.
 • İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
 • BİMER
 • KURUMSAL E-POSTA
 • POLİS AKADEMİSİ
 • E-DEVLET HİZMETLERİ
 • POLİS EŞLERİ DERNEĞİ ERZİNCAN ŞUBESİ
 • POLİS RADYOSU
 • EGM ÇOCUK SAYFASI
 • POLİS BAKIM ve YARDIM SANDIĞI
 • ULUSAL ULAŞTIRMA PLATFORMU
 • TURN BACK CRIME
 • GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ