Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Kemah İlçe Emniyet Amirliği

Giriş
 
 
KEMAH İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ 
 
Nüfus 3.719
Yüzölçümü 2354 km²
Rakım 1130 m
Şehir Merkezinden Uzaklığı 52 km
 
 Çok eskiye dayanan bir tarihi olan ilçe, Malazgirt Savaşından sonra Mengücek topraklarına katılıp, Selçuklu, İlhanlı ve Celayirlilerin eline geçmiştir. Daha sonra Uzun Hasan'ın egemenliğinde kalan bölge, 1515 yılında Osmanlıların hakimiyetine girmiştir. Fırat'ın Karasu kolu üzerinde olan ilçenin içerisinden, Sivas-Erzurum demiryolu geçmektedir .
      Mesire yerleri görülmeye değer olan ilçemizde, yem fabrikası bulunmaktadır.    
 
  TARİHİ VE TURİSTİK YERLER    KEMAH KALESİ   
 
     Anadolu'nun en eski ve tabii kalelerinden biri olan Kemah Kalesi'nin kuruluşu, Hitit-Urartu dönemine kadar uzanmaktadır. Sarp kayalar üzerine kurulu olan kalenin, iç içe iki kapısı vardır. Çevresi surlarla çevrili olan kalenin, yapılarının bir kısmı çeşitli savaşlara sahne olduğundan tahrip olmuştur.
 
     GÜLABİBEY CAMİİ    
 
     Kemah İlçe merkezinde bulunan caminin, girişinde, yer alan kitabesinde 1454 yılında Gülabibey tarafından yaptırıldığı anlaşılmaktadır. İlçenin en güzel eserlerinden biri olan camii, dikdörtgen planlı olup, dışı taş, içi işe ahşaptandır. Günümüzde halen camii olarak kullanılmaktadır.
    
GÜLABİBEY HAMAMI
 
     Gülabibey camisinin 10 m. batısında bulunan hamam, camii ile aynı dönemde yapılmıştır. Hamamın; soğukluk, sıcaklık ve külhan bölümleri vardır.
    
TUGAY HATUN KÜMBETİ 
   
     İlçenin Çarşı Mahallesinde, bir bahçe içerisindedir. XIII. yüzyılda Mengücek Beyliği döneminde yapıldığı sanılmaktadır. Silindirlik gövde ve konik kubbeden oluşmuştur. Haç biçimli planlı mezar odası, pandantifli kubbeyle örtülüdür. Yapının taç kapısının taşları çeşitli şekil ve motiflerle bezenmiştir.
    
ALAETTİN BEY ÇEŞMESİ
    
     İlçe Merkezinde bulunan Alaettin Bey Çeşmesi, 1879 yılında Alaettin Bey tarafından yaptırılmıştır. Mimarisi, batılı dönem özellikleri taşımaktadır.
    
 HACI MEHMET BEY ÇEŞMESİ 
   
     İlçenin eski pazar yerinde bulunan çeşmenin, 1875 tarihli bir kitabesi bulunmaktadır.
 
     BUZ MAĞARALARI   
 
  İlçenin Ayranpınar Köyünde bulunan buz mağaraları kışın sıcak, yazın soğuk olma özelliğini taşımakta ve soğuk hava deposu olarak kullanılmaktadır. Buz mağarasında, ilçe köylerinin peynir, yağ gibi gıda maddeleri muhafaza edilmektedir.     
     Mağaranın içerisinde büyük buz kütleleri ve buzların oluşturduğu sarkıt ve dikitler mevcuttur.
 
     MELİK GAZİ TÜRBESİ 
 
    Halk arasında “Sultan Melek” olarak adlandırılan türbe, Kemah ilçesinin girişindedir.
     Sekizgen plan üzerine altlı-üstlü olarak inşa edilmiş olan türbenin alt katında, 1071-1228 yılları arasında Kemah’a egemen olan Selçuklulara bağlı olan Mengücek Beyliği döneminde yaşayan Sultan Melik’ in mumyası ve 5 tane mezar bulunmaktadır.
 
     MELİK GAZİ ZAVİYESİ   
 
     Melik Gazi Türbesinin yanında, dikdörtgen planlı bir yapıdır. Bina iki ayrı bölme tipi gösterir. Bunlar tuğladan küre biçiminde kubbelere sahiptir ve penceresizdir.
    
 SOĞUK SULAR MESİRE ALANI 
   
    Kemah İlçemizdeki bu mesire yerinin özelliği, her yıl Haziran ayı sonunda çıkan ve Ağustos ayı sonunda kaybolan, beyaz köpüklü, soğuk sularıdır. Soğuksular piknik alanı, bol yeşilliği ve temiz havası ile görülmeye değer yerlerdendir. Ayrıca, İlçenin Kayabaşı köyündeki küçük gölün de, ekzema gibi hastalıklara iyi geldiği bilinmektedir.
 
     KEMAH TUZLASI  
  
    İlçenin, Kömür- Tımısı- Yerhan Tuzlaları Tekel Genel Müdürlüğüne bağlı olarak işletilmekte ve Haziran-Kasım dönemlerinde üretim yapmaktadır.
 

 

 

Bu kitaplık artık yok veya resim içermiyor. Lütfen farklı bir kitaplık seçin.

 • İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
 • BİMER
 • KURUMSAL E-POSTA
 • POLİS AKADEMİSİ
 • E-DEVLET HİZMETLERİ
 • POLİS EŞLERİ DERNEĞİ ERZİNCAN ŞUBESİ
 • POLİS RADYOSU
 • EGM ÇOCUK SAYFASI
 • POLİS BAKIM ve YARDIM SANDIĞI
 • ULUSAL ULAŞTIRMA PLATFORMU
 • TURN BACK CRIME
 • GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ