Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
ANLAT BANA POLİS AMCA - 2 PROJESİ
Projenin Başlığı...:ANLAT BANA POLİS AMCA- 2

ERZİNCAN

.Projenin Maliyeti...:

Projenin Toplam Uygun Maliyeti

ÇOGEP Destek Tutarı

Gerçekleşen Harcama

95480,00 TL

 

52395,2 TL

Özet...:

Geleceğin teminatı olan çocuklarımızın suçtan korunmaları ve hayatlarını güven içinde sürdürebilmeleri bizlerin en önemli ve öncelikli görevidir. Günümüzde meydana gelen çocuk suçlarının genel değerlendirmesinde; Çocukları suça sürükleyen nedenlerden bazılarının aile, arkadaş, ekonomik nedenler, toplumsal nedenler, çevre, eğitimsizlik, özenti ve merak, kente göçle gelip kent yaşantısına uyum sağlayamama vb. olduğu sonucuna varılmıştır. Bu tür sorunların çocukların suçla tanışmalarını kolaylaştırmakta ve çocuklarımızın ilgilerini doğru yöne kanalize edememeleri sonucu suça yönelim artmaktadır.

 Suça sürüklenen çocukların suçla tanışma yaşlarının genel olarak 9-11 olduğundan yola çıkarak Anlat Bana Polis Amca Projesiyle İlimizde eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam eden 33 ilkokulun 3. ve 4. Sınıflarına yönelik faaliyetlerimiz devam etmektedir.

 Anlat Bana Polis Amca-2 Projesi ile; ilimizde eğitim ve öğretimine devam 24 Ortaokul öğrencilerinin 6. ve 7. Sınıf öğrencilerin ilgilerinin daha doğru yöne kanalize edilmesinin gerekli olduğu, belirtilen yaş itibariyle çocukların ergenlik dönemine geçişleri,  ortaokullu olmanın da vermiş olduğu büyümüşlük hissi sebebiyle sokakta kendilerini bekleyen tehlikelerden habersiz,  bilinçsizce vakit harcamaya başladıkları, sigara başta olmak üzere diğer uyuşturucu, uçucu ve uyarıcı maddelere karşı ilginin yoğunlaştığı, yanlış arkadaş edindikleri ve diğer sebepler neticesinde suça sürüklendikleri ve ya mağdur oldukları gözlenmiştir. Bu proje ile hedefimiz ergenlik öncesi ve ergenlik döneminde bulunan ortaokul çağı çocukları ve ailelerini bilgi ve tecrübelerimizle daha donanımlı ve bilinçli hale getirmektir. 

            Bu doğrultuda; İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılacak ortak çalışma ile polis sorumluluk bölgesinde bulunan 24 ortaokulda yaklaşık 4.000 öğrenci ve ailelerine çeşitli konularda seminer verilmesi planlanmış, Çocuk Şube Müdürlüğü personeli tarafından çocuk polisi tanıtılacak, sık karşılaşılan çocuk suçları hakkında bilgilendirme, cinsel taciz, cinsel istismar ve sigara, uyuşturucu, uçucu ve uyarıcı maddelerden korunma yolları hakkında çocukların yaş seviyelerine uygun bilgilendirme yapılmıştır.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevlileri tarafından aile içi iletişim, aile içi şiddet gibi konularda bilgilendirme yapılacak ayrıca ailelerin çocukları ile ilgili sorunlarına çözüm bulabilmeleri için uzmanlarla görüştürülmesi sağlanacaktır. Seminerlere katılımın en üst seviyede olması amacı ile çocuklara çeşitli hediyeler (kalemlik, uçlu kurşun kalem, 0.7 uç, silgi, not defteri) verilmiştir.

 Bütün okullarda seminer verildikten sonra 6. ve 7. sınıflara çocukların gözünden polis temalı kompozisyon ve şiir yarışması düzenlenmiş, iki dalda okul birincileri ile il bazında dereceye girenlere çeşitli hediyeler verilmiştir.

Bu proje ile çocuklarımız üzerinde farkındalık oluşturulması, çocuklarımızın sosyalleşmelerini ve toplum içerisinde sağlıklı bireyler olarak yer edinmelerine katkı sağlanması, suçun önlenmesini esas alan yeni anlayış çerçevesinde polis-çocuk-halk ilişkilerinin en üst seviyede tutulması hedeflenmektedir.

Projenin Aktivite Türleri

*Sosyal Ve Kültürel Faaliyetlerin Düzenlenmesi

*Risk Altında Bulunan Çocukların Topluma Sağlıklı Birey Olarak  Kazandırılmasına Yönelik

  Tedbirlerin Geliştirilmesi

*Bilgilendirme Ve Bilinçlendirme Materyallerinin Oluşturulması Ve Tanıtımı

*Vatandaşlık Bilincinin Geliştirilmesi

Projenin Süresi

4 Ay

Projenin Hedefleri

*Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı suç konusunda bilgilendirmek ve çeşitli tavsiyelerde bulunarak ileriki yaşamlarında suça karışmalarının ve  mağduriyet yaşamalarının önüne geçmek.

* İlimizde ortaokullarda öğrenim gören öğrenci ve ailelerine ulaşarak, bir farkındalık oluşturmak ve polis hakkındaki olumsuz ön yargılarından kurtarılarak polise bakışları konusunda olumlu yönde gelişmeler sağlamak.

* Çocuklara ve ailelerine 155 polis imdat hattının öneminin anlatılması ve etkili bir şekilde kullanma alışkanlığının kazandırılması.

* Çocuklarımızın ve ailelerinin sosyalleşmelerini, toplum içerisinde sağlıklı bireyler olarak yer edinmelerine katkı sağlamak.

* Toplumun yapı taşı olan aileler çocuk suçları, aile içi iletişim gibi konularda bilgilendirilerek ailelerin daha sağlıklı bireyler yetiştirmelerine katkı verilecektir.

* Suçun önlenmesini esas alan yeni anlayış çerçevesinde polis-halk ilişkilerini en üst seviyede tutmak ve süreklilik arz etmesini sağlamak.

* İlimiz polis sorumluluk bölgesinde kayıp çocuk olaylarının minimize edilmesini ve kayıp olayları esnasında vatandaşların nasıl bir yol izleyeceği hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak.

* Cinsel taciz ve cinsel istismara maruz kalmamaları için izlemeleri gereken yollar hakkında bilgilendirilecekler ve alkol, sigara, Uyuşturucu, uçucu ve uyarıcı maddelerinin hayatlarında yerinin olmadığı bilincine ulaştırmayı sağlamak.

Ortak(lar)

*Çocuk Şube Müdürlüğü

*Lojistik Şube Müdürlüğü

*Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Hedef Gruplar

*05-12 yaş grubu

* 12-16 yaş grubu

* Öğrenci Aileleri

Beklenen Sonuçlar

* İlimiz merkezde sorumluluk bölgemizde bulunan 24 ortaokulda öğrenci, öğretmenler ve veliler üzerinde farkındalık oluşturularak polis-halk ilişkilerinin güçlendirilmesi,

* Düzenlenecek olan faaliyetlerle öğrenci ve ailelerinin sosyalleşmelerini ve toplum içerisinde sağlıklı bireyler olarak yer edinmelerine katkı sağlanması,

* Çocuklara ve ailelere verilecek eğitici faaliyetlerle polis hakkındaki olumsuz ön yargılarından kurtularak polise olumlu bakış açısı geliştirmeleri,

* Kompozisyon ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilerle İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü gezilerek kurumların işleyişi hakkında bilgi sahibi olması ve bu kurumların Müdürleri ile tanıştırılarak Rol-Model almalarının sağlanması,

* Yapılacak bilgilendirme faaliyetleri ile suçlardan korunmaları ve uzak durmaları sağlanacaktır.

* Ailelerin karşılaşabilecekleri muhtemel adli olaylar karşısında sağlıklı hareket tarzının belirlenmesi sağlanacaktır. 

Temel Faaliyetler

2.Faaliyet:Şehirde Birlikte Yaşama Kültürü Hakkında Bilgilendirme ve Uygulamalı Eğitim-Diğer

4.Faaliyet:Sosyal İletişim ve Kaynaşma Yarışmalarının Düzenlenmesi Kompozisyon Yarışması

6.Faaliyet:Sosyal İletişim ve Kaynaşma Yarışmalarının Düzenlenmesi Şiir Yarışması

8.Faaliyet:Sosyal Amaçlı Eğlence Programlarının Düzenlenmesi- Sinema

10.Faaliyet:Toplumda Ön Plana Çıkmış Kariyer Sahibi Rol-Model Kişilerle Çocukların Tanıştırılması Ve  Konuşturulması

12.Faaliyet:İlköğretim ve Ortaöğretim  Kurumlarının Kütüphanelerinin Desteklenmesi

14.Faaliyet:Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Materyallerinin Oluşturulması Ve Tanıtımı-Pankart, Broşür, Afiş Vb.

 


PROJE KAPSAMINDA YAPILAN FAALİYETLERİMİZ

 *  Erzincan İli Merkezde Bulunan 24 Ortaokulun yaklaşık 4000 (dört bin) 6. ve 7. Sınıf      Öğrencilerine ve ailelerine yönelik alanında eğitim almış uzman Çocuk Şube Personelleri   Tarafından Seminerler verilmiştir.*Milli Eğitim Müdürlüğümüzce kurulan komisyonda belirlenen 24 Okulda şiir ve kompozisyonda dereceye giren çocuklarımıza toplamda 48 Adet Zeka Geliştirici Scrabble Türkiye oyunu ve 48 Adet Kitap seti (10 adet kitaptan oluşan set) hediye edilmiştir.


​​

*Okullarımızda yapmış olduğumuz seminerlerde çocuklarımıza motivasyon amaçlı, dörder bin (4000) adet çikolata, kek ve meyve suyu ikramında bulunulmuş, ayrıca kalemlik seti (kalem, silgi, not defteri, kalemlik) hediye edilmiştir.

*6. ve 7. Sınıf Öğrencilerimizin Katıldığı Çocukların Gözünden Polis Temalı ŞİİR ve KOMPOZİSYON Yarışması Düzenlenerek dereceye giren öğrencilere hediyeler verilmiştir.


*6. ve 7. Sınıf Öğrenci Velilerine Çocuk Şube ve Rehberlik Araştırma Merkezinde (RAM) görevli Uzman Personellerince; Aile içi iletişim, Aile içi şiddet, Çocuklarımıza Mahremiyet Eğitimi, Cinsel taciz-istismar ve  korunma yolları konularında seminerler verilmiştir.

 *Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen 10 okula 200 er adet kitap hediye edilmiştir.

 
 
 

​​​